Програма, библиотека, езикови курсове.
Център за култура и сътрудничество.
Културна програма, езикови курсове, библиотечна и информационна служба.
Подпомага и създава арт проекти с мащабен социален и културен ефект.
В подкрепа на съвременната българска литература и на изкуството на превода. Созополски семинари. Награда за превод "Кръстан Дянков".
История, подпомагане, издателска дейност, новини и проекти.
Подпомага млади дарования чрез организиране на конкурси, школи, срещи, конференции.