Проект за трансгранични контакти между Калафат и Монтана за културен обмен между институциите, популяризиране и създаване на нови културни продукти.
Реставрация и представяне на паметници на културата и сгради с национално значение. Провеждане на премиери и изложби.
Изследователска дейност, проекти, книжарница с най-нови авторски трудове и научни сборници.
Новини за научни събития, обяви за конкурси за учени и млади таланти в науката.
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Статии и материали в областта на човешките права, политиката, религията, културата, икономиката, етническите разлики на народите, населяващи двата региона.
Информация за института, структура, състав, периодични издания, научна продукция, научни форуми, онлайн база данни, изследвания.
Политика и стратегии, академични новини, проекти.