Новини от министерството и от културния живот в страната.
Организира международен етно джаз фестивал "Джулай Джаз" Смолян, "Перелик – чистия джаз" и др. музикални събития
Информация за композитора, проекти, нототека и фонотека.
Регионален ресурсен център за култура. Новини, проекти, е-бюлетин.
Структура, дейност, нормативни документи, акредитирани институции, публикации.
Научни изследвания, информация и обучение в подкрепа на модернизиране системата на висшето образование.
Официален сайт. Проекти и програми, нормативни актове, новини в областта на образованието.
Самопубликуване в различни жанрове. Форум.