Подпомага обучението по испански език и разпространението на испанската и испаноамериканската култура.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Актуални анонси за групи, обучение, конференции и събития от областта на психодрамата и груповата психотерапия.
Информация за европейски културни проекти. Специализирани консултантски услуги и обучения в областта на културата и творческите индустрии.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Новини, история, митрополити, храмове, манастири, дарения.