Актуални анонси за групи, обучение, конференции и събития от областта на психодрамата и груповата психотерапия.
Информация за европейски културни проекти. Специализирани консултантски услуги и обучения в областта на културата и творческите индустрии.
Образователна и културна организация. Новини по теми, свързани с ромите. Информация за културата, фолклора, традициите на общността.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Новини, история, митрополити, храмове, манастири, дарения.
Обединява хора, които са решили да насочат житейската си активност към предпазване на хората от заблуждения. Манифест, статии, форум, призове.