Сдружение в подкрепа опазването и популяризирането на българското културно-историческо наследство. Списание "Будител".
Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Българска асоциация на независимите художници аниматори "Пройко Пройков".
Център за медийни изкуства. Осъществява проекти, организира събития, провежда изследвания и обучения, свързани с използване потенциала на новите технологии и медии в артистични дейности.
Подпомага обучението по испански език и разпространението на испанската и испаноамериканската култура.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.