Подпомага обучението по испански език и разпространението на испанската и испаноамериканската култура.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Актуални анонси за групи, обучение, конференции и събития от областта на психодрамата и груповата психотерапия.
Насърчава, съдейства и подпомага академичната общност, инициативността на младите хора и развитието на науката и културата.
Информация за европейски културни проекти. Специализирани консултантски услуги и обучения в областта на културата и творческите индустрии.
Образователна и културна организация. Новини по теми, свързани с ромите. Информация за културата, фолклора, традициите на общността.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
История и структура, изследователски проекти, издания.