Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
История на съюза, биографии, библиотека с различни текстове и презентации, галерия снимки от изминали събития, публикации.
Фондация за междукултурни контакти. Дейности, младежки проекти, публикации, програма на културни турове.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Информация за живописци, скулптори, графици и приложници - членове на дружеството, новини за настоящи и бъдещи изложби, интервюта, галерия и онлайн магазин с картини.
Творчески съюз на изпълнители, педагози, диригенти, музиколози, балетисти и творци от областта на фолклора, джаза и популярната музика.
Фестивалът представя традиционната и съвременна култура като туристическа атракция.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.