Информация за дирекцията и за общински културни институти, културни програми и проекти.
Организация на интелектуалци, преподаватели и специалисти, обединени около идеята за учене през целия живот.
Неправителствена академична организация. Дейности, печатен орган, връзки.
Информация за занаяти и за техните майстори, които продължават автентичните народни традиции.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Образователни програми и конкурси в подкрепа на деца и млади хора в областта на образованието, спорта, културата и екологията.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
История на съюза, биографии, библиотека с различни текстове и презентации, галерия снимки от изминали събития, публикации.