Сдружението организира концерти и изяви за популяризиране на българската музика по света.
Информация за Центъра, анализи и изследвания на политически теми.
Фестивал за съвременен танц и пърформанс.
Устав на Асоциацията, общи условия и правила за превод, етични правила.
Фондацията изучава и популяризира творчеството на Е. Демирджиян (1951-2009). Подпомага млади художници и музиканти.
Информация за клуба и условия за членство, новини, ресурси.
Информиране и консултиране, провеждане на курсове и школи за ученици и кандидат-студенти.
Съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит.
Културен филмов център. Програма, новини за събития, информация за филми и проекти.