Образователните програми и курсове за самоусъвършенстване, хуманитарна дейност.
В помощ на изкуството, културата и образованието.
Дейности, календар на събития, нови броеве и архив на вестник "Зорница".
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".
Организира и провежда семинари, беседи, уъркшоп, изложби, концерти и др. Подпомага съвременни автори и творци.
Сдружението организира концерти и изяви за популяризиране на българската музика по света.
Информация за Центъра, анализи и изследвания на политически теми.
Фестивал за съвременен танц и пърформанс.
Устав на Асоциацията, общи условия и правила за превод, етични правила.
Фондацията изучава и популяризира творчеството на Е. Демирджиян (1951-2009). Подпомага млади художници и музиканти.