Българска асоциация за музикотерапия
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://bulgarianmusictherapy.com
   1. Посетено
   2. 391
   1. Ключови думи
   2. професионално образование, музикотерапия, арт терапия, психотерапия, асоциации, институции
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 06.12.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
арт терапия, институции, музикотерапия, психотерапия

Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.

Съвпадащи ключови думи
арт терапия, асоциации, институции, психотерапия

Проекти, настоящи семинари, курсове и тренинги, галерия.
Обединява професионалисти, практикуващи психотерапевтично обучение чрез използване на художествени средства от изобразителното изкуство.

Съвпадащи ключови думи
асоциации, институции, психотерапия

Съвпадащи ключови думи
арт терапия, институции, психотерапия

Съвпадащи ключови думи
институции, психотерапия

Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Актуални анонси за групи, обучение, конференции и събития от областта на психодрамата и груповата психотерапия.

Съвпадащи ключови думи
институции, професионално образование

В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.

Съвпадащи ключови думи
асоциации, институции

Информация за съюза и членовете, кодекс на добрата практика, нормативни документи.
Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.
Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Организация, обединяваща български фестивали от различни сектори на изкуството (включително визуални изкуства, кино, музика, театър и други).
Архив на асоциацията - дейности, новини, инициативи.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Правилник и членове, дейности, календар на събития, публикации.
Дейности, издания, сп. "Критическо мислене". Асоциацията работи за насърчаване на грамотността.

Съвпадащи ключови думи
арт терапия, психотерапия

Център за личностно развитие.