Сайт за психология и психотерапия с практическа насоченост - провеждане на тренинги за различни възрасти и целеви групи. Блог с материали по актуални теми в областта.
Психологичен Център. Предлага психологично консултиране и психотерапия.
Сайт на Полини – психолог, психотерапевт, драскач на стихове и спонтанни размисли.
Психотерапевт. Форми на работа, статии и интервюта.
Обединява професионалисти, практикуващи психотерапевтично обучение чрез използване на художествени средства от изобразителното изкуство.
Психологически консултации и терапия онлайн.
Издава притчи на Изтока в поредица "Психотерапия на ежедневието".
Практически курсове с психотерапевта Алексей Бъчев.
Онлайн психологически консултации и терапия за уязвими социални групи.
Портал за психодрама и действени методи.
Курсове и семинари. Статии по смехотерапия и самоусъвършенстване.
Център за личностно развитие.
Място за въпроси, споделяне и консултации по въпросите на психологията, психотерапията и психиатрията. Тестове.
Сайт на млади психолози, предлагащи различни похвати за активиране на човешкия потенциал.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.