Сайт за психология и психотерапия с практическа насоченост - провеждане на тренинги за различни възрасти и целеви групи. Блог с материали по актуални теми в областта.
Психологичен Център. Предлага психологично консултиране и психотерапия.
Сайт на Полини – психолог, психотерапевт, драскач на стихове и спонтанни размисли.
Психотерапевт. Форми на работа, статии и интервюта.
Обединява професионалисти, практикуващи психотерапевтично обучение чрез използване на художествени средства от изобразителното изкуство.
Психологически консултации и терапия онлайн.
Издава притчи на Изтока в поредица "Психотерапия на ежедневието".
Практически курсове с психотерапевта Алексей Бъчев.
Онлайн психологически консултации и терапия за уязвими социални групи.