Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Сайт на Даниела Стоянова за аналитична психотерапия.
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Клиничен психолог и когнитивно-поведенчески психотерапевт.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Психотерапевт, писател, преводач, режисьор. Интервюта. Практика. Книги.
Обучение по когнитивно-поведенческа психотерапия на психолози, лекари, социални работници и студенти по психология.
Актуални анонси за групи, обучение, конференции и събития от областта на психодрамата и груповата психотерапия.