Управление и организация на центъра, учебна програма в модули, календарен график на курсове.
В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Кариерно развитие за студенти от българските висши училища.
В помощ на младите хора: избор на професия, избор на кариера.
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Център за професионално обучение. Организира обучения и професионални квалификации в областта на езиковите компетенции, компютърните технологии, мениджмънта, предприемачеството.
Керамично студио. Керамични курсове с програма, обхващаща всичко основни керамични техники.
Организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България.
Информационен портал за семинари, курсове, обучения и конференции в България.
Център за професионално развитие. Провежда курсове по Международни счетоводни стандарти (МСС) и подготовка за изпитите на ACCA, водени от лектори на ATC International, Великобритания.
Фондация за гражданско образование.