Обединява професионалисти, практикуващи психотерапевтично обучение чрез използване на художествени средства от изобразителното изкуство.
Каталог с възможности и места за творческа изява на деца. Описание на дейности, график на занимания, координати и снимки.
Център за личностно развитие.
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.