Обединява професионалисти, практикуващи психотерапевтично обучение чрез използване на художествени средства от изобразителното изкуство.
Каталог с възможности и места за творческа изява на деца. Описание на дейности, график на занимания, координати и снимки.
Център за личностно развитие.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Проекти, настоящи семинари, курсове и тренинги, галерия.