Реализирани проекти, фото галерия от проведени образователни курсове, семинари и конференции.
Професионална организация на ландшафтните архитекти. Списание, студентски изяви, нормативна уредба.
Фондация, работеща за утвърждаване ценностите на демократичното общество, свободата и човешките права. Съдейства за съхраняване на историческата памет за тоталитарните режими.
Център за магистърски, докторантски и постдокторантски изследвания на историята, геополитиката и културата на Евразия, Източна Европа, Русия, Кавказ, Черноморско-Каспийския регион, Средна и Източна Азия.
Представяне на института и на Националния регистър на недвижимите културни ценности, закони и други норми, новини за събития.
Културен център в Балчик. Календар на събития, условия за културен туризъм, дейности.
Информация за съюза и членовете, кодекс на добрата практика, нормативни документи.
Фестивал на изкуствата за професионалисти и аматьори.