Българска асоциация по четене
Дейности, издания, сп. "Критическо мислене". Асоциацията работи за насърчаване на грамотността.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.bulra.org
   1. Посетено
   2. 407
   1. Ключови думи
   2. грамотност, четене, образование, асоциации, институции, критическо четене, Критическо мислене, демократизация на образованието
   1. Категория 1
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 26.10.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
грамотност, институции, образование

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование.

Съвпадащи ключови думи
асоциации, институции, образование

Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.

Съвпадащи ключови думи
институции, четене

Ежегоден литературен фестивал в Пловдив с домакинство на Издателска къща "Жанет 45".

Съвпадащи ключови думи
институции, образование

Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Основна цел на фондацията е осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.

Съвпадащи ключови думи
асоциации, институции

Информация за съюза и членовете, кодекс на добрата практика, нормативни документи.
Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Организация, обединяваща български фестивали от различни сектори на изкуството (включително визуални изкуства, кино, музика, театър и други).
Архив на асоциацията - дейности, новини, инициативи.
Правилник и членове, дейности, календар на събития, публикации.
Асоциация за съхранение, развитие, представяне и популяризиране на българското изкуство. Организира Международния панаир на занаятите и изкуствата във Варна.