Център за оценяване в предучилищното и училищното образование.
Дейности, издания, сп. "Критическо мислене". Асоциацията работи за насърчаване на грамотността.
Анализи, коментари и разсъждения върху проблемите на българския език в ежедневната практика.