Образователен блог по философия и психология на Ангел Грънчаров.
Блог за публицистика, философия, психология, история и политика.
Психолог и психотерапевт. Библиотека със статии, откъси от книги и препратки към текстове по психоанализа, психология, психотерапия.
Образователен институт. Системи и методи, насочени към възстановяване и поддържане на оптимални физиологични, психо–емоционални и когнитивни функции
Материали по психология.
Колекция от книги: българска и чужда литература, проза, фантастика, приключения, философия, психология, здраве, медицина, християнство, история, социология... (zip).
Публикации, реферати, курсови работи, проекти, лекции.
Издателство за българска и преводна литература, гр. Плевен. Публикува книги в областите: психология, психоанализа, философия, художествена и авто/биографична проза
Науката за оптимизма в мисли, образи и истории. Сайт на доц. Борис Минчев.