Онлайн библиотека за академична литература: учебници, книги, статии, с месечен абонамент.
Книжарница за специализирана икономическа, счетоводна, нормативна, правна, техническа, научна и земеделска литература.
Книжарница за академична и научна литература на чужд език.
Издателство и книжарница за научна, популярна, учебна и художествена литература.
Онлайн книжарница за художествена, учебна, популярна и научна литература.
Издателство на Югозападния университет "Неофит Рилски". Издава учебници, учебни помагала, научна литература и периодика.
Издателска къща за учебна и научна литература в областта на селското стопанство и ветеринарната медицина.
Книжарница за популярна и специализирана литература в областта на историята, археологията, краезнанието и изкуството.
Специализирано издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература на български и на чужди езици, преводна литература, справочници, списания, годишници.
Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.
Издава научна и научно-популярна литература в областта на предучилищната и началната педагогика.
Правен, счетоводен и справочен софтуер. Печатница.
Печат, реклама и издателска дейност.
Издателска къща за електронна учебна и научна литература.
Издателство за научна, документална и художествена литература.
Издателство за учебна, учебно-помощна, художествена и научна литература.
Фирма за доставки на научна и професионална литература и периодика от водещите световни издателства.
Книжарница и издателство за научна литература със седалища в София и Москва.