Онлайн библиотека за академична литература: учебници, книги, статии, с месечен абонамент.
Книжарница за специализирана икономическа, счетоводна, нормативна, правна, техническа, научна и земеделска литература.
Книжарница за академична и научна литература на чужд език.
Издателство и книжарница за научна, популярна, учебна и художествена литература.
Онлайн книжарница за художествена, учебна, популярна и научна литература.
Издателство на Югозападния университет "Неофит Рилски". Издава учебници, учебни помагала, научна литература и периодика.
Издателска къща за учебна и научна литература в областта на селското стопанство и ветеринарната медицина.
Книжарница за популярна и специализирана литература в областта на историята, археологията, краезнанието и изкуството.
Специализирано издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература на български и на чужди езици, преводна литература, справочници, списания, годишници.
Издателство за научна, научнопопулярна и учебна литература и за речници в различни области на човешкото познание.
Книжарница за художествена, научна и научно-популярна литература.
Издателска къща за литература в областта на науката, философията, психологията, социологията и хуманитарните науки.
Книжарница за художествена, популярна и научна литература.
Издава научна и научно-популярна литература в областта на предучилищната и началната педагогика.
Книжарница за художествена, справочна, учебна и научна литература.
Издателска къща.