Авторски блог за социологически теми.
Представяне на организацията, новини, проекти, документи от научни и организационни форуми.
Материали в областта на социологията, социалните дейности, политическия маркетинг, демографията и социологията на семейството.
Информация за института, издания, конференции и семинари.
За България и българите - история, фолклор, етнография, антропология, българска кухня, празничен календар, бележити българи. Социологически изследвания, художествена литература, политика на прехода.
Онлайн списание в сферата на културните изследвания, на границата между дисциплини като антропология, естетика, социология, медиен анализ.
Библиография и публикации на автора в областите: педагогика, психология, образование, социология, образователен мениджмънт и др.
Неправителствена организация за политологически и икономически изследвания; проекти, публикации, конференции, лекции.
Лична страница - библиография, информация за автора.
Колекция от книги: българска и чужда литература, проза, фантастика, приключения, философия, психология, здраве, медицина, християнство, история, социология... (zip).