Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".
Материали в областта на социологията, социалните дейности, политическия маркетинг, демографията и социологията на семейството.