Дигитална платформа за идеи и Фестивал за сценични изкуства на Фондация "Културни перспективи".
Фондация. Съдейства за разнообразяване и децентрализиране на културния живот в страната.
Фондация за уреждане, обнародване и изследване на богатото наследство на Зографския манастир.
Изложбен салон, в който се представят съвременни визуални артисти, работещи в различни сфери на изкуството. Организират концерти, танцови и театрални представления, кино прожекции, литературни събития, както и курсове и школи в тези области.
Фондацията издава исторически изследвания и списания, продуцира филми, курира изложби.
Фондация за култура, изкуство, образование и наука. Работи за установяване на по-тесни връзки с бизнеса, както и обмяната на ценности в Европа и света.
Списание за театър, един брой годишно. Издава се от фондация "Хомо Луденс", подкрепяща театралния живот и дебатите за театър.
Фондация, основана от семейството на професор Минко Балкански за подпомагане на образованието и науката в България.
Работи за изграждане на методология, обединяващa изследванията, провеждани на атомно и молекулярно ниво, в симбиоза с неврология, психология, музикално, танцово, театрално и визуално изкуства.
База за развитието на младите хора, тяхното мнение, познание, умения, идеи, индивидуални и общи начинания, групи и организации.
Асоциация за консултации, развитие и обучение, подкрепяща българската култура. Информация за проекти, събития и медийни изяви.
Осъществява дейности за опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство.
Фондация. Представя проекта "Пловдив заедно", с който градът става Европейска столица на културата през 2019 година.