Информация за фондацията и за нейната дейност по възстановяването на българските манастири като културни средища и средища за религиозен туризъм.
Арт фондация за подпомагане на дебютни артисти.
Проекти в областта на танцовото и театрално изкуство.
Фондацията проучва, съхранява и подпомага представянето и популяризирането на кукерския обичай в Карловско.
Мисия, дейности, събития. Подкрепа за деца в нужда с помощта на изкуството.
Информация за асоциацията, дейности, текущи проекти.
Бюро на немската политическа фондация в България. Работи за укрепване на демокрацията, правовата държава и социалното пазарно стопанство.
Фондацията създава инициативи, медийни и културни събития за подпомагане и интегриране на деца в нужда в обществото.
Подкрепя проекти за свободен софтуер, свободна култура, свободна наука, свободно споделяне на знания.
Фондация, работеща за утвърждаване ценностите на демократичното общество, свободата и човешките права. Съдейства за съхраняване на историческата памет за тоталитарните режими.