Фондация "И аз мога / I Can Too"
Фондацията създава инициативи, медийни и културни събития за подпомагане и интегриране на деца в нужда в обществото.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.icantoo.eu
   1. Посетено
   2. 948
   1. Ключови думи
   2. деца в нужда, благотворителност, фондации, институции
   1. Категория 1
   2. Институции > Културни институции
   1. Публикуван
   2. 25.07.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
благотворителност, деца в нужда, институции, фондации

Мисия, дейности, събития. Подкрепа за деца в нужда с помощта на изкуството.

Съвпадащи ключови думи
институции, фондации

Асоциация за консултации, развитие и обучение, подкрепяща българската култура. Информация за проекти, събития и медийни изяви.
Осъществява дейности за опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство.
В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
В подкрепа на съвременната българска литература и на изкуството на превода. Созополски семинари. Награда за превод "Кръстан Дянков".
Списание за театър, един брой годишно. Издава се от фондация "Хомо Луденс", подкрепяща театралния живот и дебатите за театър.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
История, програми за танцови школи и работилници, отзиви в медиите.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.