Фондация "И аз мога / I Can Too"
Фондацията създава инициативи, медийни и културни събития за подпомагане и интегриране на деца в нужда в обществото.
   1. Език
   2. Bg, En
   1. URL адрес
   2. http://www.icantoo.eu
   1. Посетено
   2. 313
   1. Ключови думи
   2. деца в нужда, благотворителност, фондации, институции
   1. Категория 1
   2. Институции > Културни институции
   1. Публикуван
   2. 25.07.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
благотворителност, деца в нужда, институции, фондации

Мисия, дейности, събития. Подкрепа за деца в нужда с помощта на изкуството.

Съвпадащи ключови думи
институции, фондации

В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
История, програми за танцови школи и работилници, отзиви в медиите.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.
Проекти в областта на танцовото и театрално изкуство.
Подпомага и създава арт проекти с мащабен социален и културен ефект.
Бюро на немската политическа фондация в България. Работи за укрепване на демокрацията, правовата държава и социалното пазарно стопанство.
Българска фотожурналистика - изложби, архив, юридическа информация, статии, посветени на история на фотографията.
Проекти в областта на културата и изкуствата.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Портал на читалищата в България: новини, календар, обучение, успешен опит, библиотека.