Мисия, дейности, събития. Подкрепа за деца в нужда с помощта на изкуството.
Фондацията създава инициативи, медийни и културни събития за подпомагане и интегриране на деца в нужда в обществото.