Мисия, дейности, събития. Подкрепа за деца в нужда с помощта на изкуството.
Фондацията създава инициативи, медийни и културни събития за подпомагане и интегриране на деца в нужда в обществото.
Продажба на предмети на изкуството с цел набиране средства за изграждане на рампи към културни и други обществени сгради, подпомагане и развитие на талантливи деца с увреждания, както и за реализирането на други благотворителни инициативи.