Програма на Културна фондация А25 за културна ориентация на бежанци и търсещи закрила лица.
Фондацията организира и популяризира културни проекти с българско и международно участие.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Информационен, ресурсен и консултативен център в областта на интеркултурното сътрудничество и образование.
Проекти в областта на културата и изкуствата.
История, програми за танцови школи и работилници, отзиви в медиите.
Съхранява и популяризира българското фолклорно наследство.
Фондация, популяризираща българското изкуство.
Информация за фондацията и за нейната дейност по възстановяването на българските манастири като културни средища и средища за религиозен туризъм.