Подпомага и създава арт проекти с мащабен социален и културен ефект.
В подкрепа на съвременната българска литература и на изкуството на превода. Созополски семинари. Награда за превод "Кръстан Дянков".
Портал на читалищата в България: новини, календар, обучение, успешен опит, библиотека.
Информация за дейности, проекти и конкурси в областта на превода и публикуването.
Проект за трансгранични контакти между Калафат и Монтана за културен обмен между институциите, популяризиране и създаване на нови културни продукти.
Платен достъп до база данни с журналистически разследвания - пълен текст или анотация.
Информация за композитора, проекти, нототека и фонотека.
Образователна фондация. Гражданско образование. Книжарница.
Фондация. Програми, проекти, арт къща, галерия.