Фондация на хора с интереси в областта на психологията. Издава сп. "Психология за родители" и сп. "Психоанализа".
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.
Образователни програми и конкурси в подкрепа на деца и млади хора в областта на образованието, спорта, културата и екологията.
Софтуер, обучение, библиотечни стандарти, събития, свързани с библиотечно-информационната комуникация между академичните и научните библиотеки.
Международен фестивал за камерен театър. Фестивална програма, новини, дневник, информация за Фондация "Черната кутия", архив и галерия на изминали издания.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.
Провежда образователни програми, концерти и фестивали, осъществява театрални спектакли.
Образователните програми и курсове за самоусъвършенстване, хуманитарна дейност.