Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.
Провежда образователни програми, концерти и фестивали, осъществява театрални спектакли.
Образователните програми и курсове за самоусъвършенстване, хуманитарна дейност.
Фондацията подкрепя интердисциплинарни проекти и издания. Издава сп. "Критика и хуманизъм".
Фондацията изучава и популяризира творчеството на Е. Демирджиян (1951-2009). Подпомага млади художници и музиканти.
Фонд в подкрепа на студенти, изучаващи изобразителни изкуства и музика.
Образователни дейности, проекти, новини, библиотека.
Младежка организация, осъществяваща иновативни младежки инициативи с цел развитието на човешкия, културен, природен и икономически потенциал на България.