Информационната система за история, етнография, фолклор и туризъм.
Многоезичен портал за медийни изкуства в България, Гърция и Турция.
Студии, статии, предговори и заключения на монографични изследвания, библиографии и други материали и източници, свързани с периода на Българското възраждане.
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
База данни с подробна информация за дейността на множество учители и школи по изкуства.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Информация и практически съвети за ползване на бази данни с научна информация - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, лицензирани от Министерството на образованието и науката до 31.12.2011.