Научно систематизиран каталог на музейни ценности: облекло, оръжие, ордени и медали, знамена, печати, фотографии, документи...
Информация за дейността на музея, неговите експозиции и предстоящи събития.
История на музея, етнографска експозиция, календар на събития, издания.
За историята и културата на волжките българи. Препратки.
История, култура, политика.
Страница на Соня Илиева със статии и материали.
Група, посветена на изучаване на хуно-български език и култура.