Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Блог на Петя Кирилова-Грейди за обсъждане на равноправието между половете.
Статии и литературни творби, посветени на проблемите на сексуалната ориентация.
Гръцки сайт, посветен на историята, културата, литературата, образованието на малцинствените общности в гръцка Западна Тракия, вкл. на помаците.
Кратка история на България от Димитър Марковски и книги за археологически и културни обекти.
Българска история. Тракийски език и култура. Българска класическа проза.