Сайт за българска генеалогия, история и традиция.
Документи, архиви, спомени, карти, книги, статии, изследвания, препратки, свързани с тоталитарни режими по света и у нас.
Българска история и култура - достойни българи, българска митология, символи, герб, документи, мемоари, книги, карти, национални носии; неудобни факти.
Преводи от немски език. Литературна критика, поезия, есета.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Департамент в структурата на Нов български университет. Изследвания по литературни и хуманитарни въпроси.
Международна конференция, посветена на проф. Волфганг Изер, София '2000. Доклади, резюмета, брой на "New Literary History", фотогалерия.
Академичен кръг по сравнително литературознание.
История и структура, изследователски проекти, издания.