Сайт за методиката на Джон Кехоу за овладяване силата на мисълта. Курсове, семинари, дистанционно обучение.
Дискусионна група в Yahoo за българска история, икономика, политика и култура.
Подпомага, организира и ръководи дейности свързани с информационни, научноизследователски, образователни и други проекти в областта на културата, хуманитаристиката и правото.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Издателство за книги в областта на литературната критика, хуманитаристиката, художествената литература, приложната психология, кулинарията.
Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".
Българско общество на хуманитарните издатели. Каталог с издания в областта на хуманитаристиката, литературата и изкуствата.
Търсачка за философски ресурси. Събития, въпроси, мултимедия. Дискусионен форум.
Списание, посветено на различни научни области - хуманитаристика, точни и приложни науки, образование... PDF формат. Форуми.
Преводни и български текстове: художествена литература, критика, хуманитаристика; информация за конкурси.