Мода и телевизия, университетска дейност и публицистика, реклама и връзки с обществеността.
Е-сборник, издание на Фронт за комуникация (2002). Обсъжда се ситуацията в културата след/чрез новите технологии за информация и комуникация.
Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Представяне на организацията, новини, проекти, документи от научни и организационни форуми.
Материали в областта на социологията, социалните дейности, политическия маркетинг, демографията и социологията на семейството.
Информация за института, издания, конференции и семинари.
Представяне на книгата "Психология за родители" на д-р Антонина Кардашева.
Изследователска лаборатория за проучване на физически и психологически реалности, информационния обмен и гравитацията.
Организация, поддържаща българската национална идентичност в Украйна.
Лекции, материали, информация за студенти, тестове, биография.