Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
База данни, представяща актуалното състояние на устните форми на съвременния български език.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Блог-проект, целящ мащабизиране на културните съзнания с оглед на тяхното по-цялостно разбиране.
Блог на Миро за езикова култура.
Блог на Елисавета Димитрова - сертифициран водещ по холотропно дишане.