Проект "Всичко за мъжа" на Гьоте Институт София и вестник "39 грама". Инициатор и куратор на проекта Венцислав Занков.
Българска история и история на Средна и Централна Азия. Електронна библиотека със статии и изследвания на д-р Живко Войников и на други автори.
Хуманитарно електронно списание на Факултета по славянски филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Браун корпусът улавя относително статичното състояние на езика (1990-2005) чрез 500 текста - художествени и информативни.
Катедра по литература, странознание и европейски езици на Университета в Осло. Компютърно езиково обучение.
Информация за събитията, случили се у нас през годината на промяната.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Музей на открито, разкриващ най-старата протоцивилизация в Европа отпреди 5 000 г. пр.Хр.