Информация за събитията, случили се у нас през годината на промяната.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Музей на открито, разкриващ най-старата протоцивилизация в Европа отпреди 5 000 г. пр.Хр.
Музейни фондове и експозиции, библиотечен фонд.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".