Практически курсове с психотерапевта Алексей Бъчев.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Документална поредица на БНТ за археология.
Историк. Биобиблиография, изследвания за историята на Македония, проекти.
Издателска къща специализира в издаването на научна литература в областта на правните науки и хуманитаристиката.
Изучава и популяризира културното наследство на мислители, учени и творци, допринесли за установяването на висока култура и по-дълбоко разбиране на процесите в света.
История на църквата, публикации, галерия стенописи и снимки от обновената църква.
Музеи и архитектурни паметници в град Елена.
Проект на Ивайло Мирчев за историята и настоящето на Асеновград. Църкви, манастири, параклиси и аязма. Публикации и библиография.