История на църквата, публикации, галерия стенописи и снимки от обновената църква.
Музеи и архитектурни паметници в град Елена.
Проект на Ивайло Мирчев за историята и настоящето на Асеновград. Църкви, манастири, параклиси и аязма. Публикации и библиография.
Сбирка със снимки и информация за всички български бойни знамена и пленените от българската войска чужди знамена.
Експозиции, колекции, изложби, исторически календар и пътеводител по маршрутите на културното наследство.
История на града, музейни експозиции и издания, църкви, археологически разкопки.
Сайт на млади психолози, предлагащи различни похвати за активиране на човешкия потенциал.
Блог на журналиста и краеведа Иван Пейковски за миналото на гр. Троян и Троянския край.
Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.