История на града, музейни експозиции и издания, църкви, археологически разкопки.
Сайт на млади психолози, предлагащи различни похвати за активиране на човешкия потенциал.
Блог на журналиста и краеведа Иван Пейковски за миналото на гр. Троян и Троянския край.
Блог за византийска и поствизантийска култура и архитектура.
Музей за морската и военноморската история на България - експозиция, колекции, библиотека.
Информация за музея, вътрешна и външна експозиции, колекции.
Българската военна история, представена в музейната експозиция и в подбрани колекции.
Мемориален комплекс на мястото на полесражението от 10.11.1444 г., където за освобождението на Балканите и Югоизточна Европа загива полско-унгарският крал Владислав ІІІ Ягело.
Сдружението осъществява исторически реконструкции на материалната и нематериалната култура и бит на населението на Балканския полуостров през античността и средновековието.
Изучава, пресъздава и популяризира българската средновековна история, бит, култура и изкуство.