Уебплатформа, предоставяща достъп до систематизирана информация за сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.
Подбрани връзки към текстове от славянските и западноевропейските литератури, към лингвистични текстове и към старобългарската и възрожденската литература.
Археолог и специалист по историческа география. Статии, издадени книги и реализирани филми.
Статии, представящи древния и средновековния образ на българския етнос, подредени в азбучен ред.
Блог на Юлия Йорданова. Статии, библиография, фотографии, разработки.
Секция към Етнографския институт с музей при БАН. Проекти, събития, виртуална библиотека.
Специализиран център на Силвия Кръстева за психологична и психотерапевтична помощ.
Онлайн библиотека с книги и други документи писани от революционери, общественици и писатели, родени в областта Македония.
Академично списание в областта на социологията. Съдържание на броевете.
Образователен портал. Образователна реформа и добри практики.