Библиография, статии, избрано от "Събрани съчинения" и текстове от издадени книги на проф. д-р на философските науки Панчо Русев.
Човешките истории на хора, преживели ужаса на мракобесния тоталитарен режим.
Видео съдържание на историческа тематика - историите на личности от сферата на обществения живот, емблематични за родния летопис събития, научни и спортни постижения, исторически и природни обекти, културни забележителности, български празници и традиции.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Основни философски понятия в класически цитати.
Отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията.
Представя мегалитната култура и съвременното състояние на оцелелите мегалитни паметници в България и на Балканите.
Блог, представящ историята на музея, исторически обекти и експозиции, музейни издания и новини за събития.
Тематична библиография с пълнотекстови документи за културно-историческото наследство на територията на Археологически резерват "Сборяново" и община Исперих.
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.