Видео съдържание на историческа тематика - историите на личности от сферата на обществения живот, емблематични за родния летопис събития, научни и спортни постижения, исторически и природни обекти, културни забележителности, български празници и традиции.
Неформална група за обмяна на академични знания и опит между докторанти и млади изследователи в областта на науките за обществото и културата.
Основни философски понятия в класически цитати.
Отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията.
Представя мегалитната култура и съвременното състояние на оцелелите мегалитни паметници в България и на Балканите.
Блог, представящ историята на музея, исторически обекти и експозиции, музейни издания и новини за събития.
Тематична библиография с пълнотекстови документи за културно-историческото наследство на територията на Археологически резерват "Сборяново" и община Исперих.
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.
Блог на историка Веселин Ангелов, в който представя свои статии и книги, посветени на най-новата ни история.
Представя културно-исторически паметници и ценни колекции от книги, шедьоври на българската възрожденска архитектура, на изобразителното, пластичното и приложното изкуство.