Професионален блог на Анна Алексиева, посветен на българската литература от XIX век.
Студио за семейна медиация и психологически консултации.
Онлайн списание за военна история. Архив на броевете. Проекти.
Блог за интеркултурно образование, реторика и андрагогика.
Обединени дигитализирани краеведски ресурси (книги, документи, картички и фотографии, филми) от Старозагорския регион.
Блог на Десислава Добрева за поезия, философия и реторика.
Онлайн група от млади учители, представящи постижения, идеи, проекти и резултати при използване на интерактивни методи в обучението и преподаването.
Последният диалог на Платон "Епиномис" – текст, превод и интерпретации.