Онлайн списание за военна история. Архив на броевете. Проекти.
Блог за интеркултурно образование, реторика и андрагогика.
Обединени дигитализирани краеведски ресурси (книги, документи, картички и фотографии, филми) от Старозагорския регион.
Блог на Десислава Добрева за поезия, философия и реторика.
Онлайн група от млади учители, представящи постижения, идеи, проекти и резултати при използване на интерактивни методи в обучението и преподаването.
Последният диалог на Платон "Епиномис" – текст, превод и интерпретации.
Блог на Георги Цонев за литература, литературна критика и комуникации.
Блог на Иванка Мавродиева за PR, бизнес комуникация, реторика.