Блог на историка Веселин Ангелов, в който представя свои статии и книги, посветени на най-новата ни история.
Представя културно-исторически паметници и ценни колекции от книги, шедьоври на българската възрожденска архитектура, на изобразителното, пластичното и приложното изкуство.
Сайт, посветен на живота и делото на д-р Кръстьо Кръстев, философ и литературен критик.
Магистърска програма на Философски факултет на СУ "Климент Охридски". Ресурси за изпита и процедура, седмична програма през отделните семестри, информация за събития.
История на музея, снимки от изложбените зали и постоянните експозиции, информация за издания, публикации и участия в научни форуми, календар на събития.
Академичен проект на тема: „От идеята за историята, към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" и културноидентификационните модели на XVIII-XXI в."
Споделени спомени, случки, факти и снимки от далечното и близко минало, чертаещи една независима и обективна историческа карта на България.
Уебплатформа, предоставяща достъп до систематизирана информация за сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.
Подбрани връзки към текстове от славянските и западноевропейските литератури, към лингвистични текстове и към старобългарската и възрожденската литература.
Археолог и специалист по историческа география. Статии, издадени книги и реализирани филми.