Литературна критика.
Катедра в Софийски университет "Св. Климент Охридски". История на катедрата, учебни планове, студентски разработки, новини за събития.
Проект за научни изследвания на скални и мегалитни култури.
Практически курсове с психотерапевта Алексей Бъчев.
Онлайн психологически консултации и терапия за уязвими социални групи.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Документална поредица на БНТ за археология.
Историк. Биобиблиография, изследвания за историята на Македония, проекти.
Издателска къща специализира в издаването на научна литература в областта на правните науки и хуманитаристиката.
Изучава и популяризира културното наследство на мислители, учени и творци, допринесли за установяването на висока култура и по-дълбоко разбиране на процесите в света.