Проект на Департамент "История" при НБУ за издирване и публикуване на документи от бившия Централен партиен архив на БКП.
Фото разходка из експозициите и лапидариума, информация за археологически разкопки и музеи на територията на региона.
Електронно списание, издание на Лаборатория по социология и Клуб на социолога при катедра Социология на Философски факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград.
Статии и проекти, терминологичен речник на българския хералдичен език, галерия с гербове, емблеми и знамена.
Информация за организацията, новини за научни форуми, чествания и срещи, съдържание на списание "Родознание".
История и родословно дърво на фамилия Шишманови от Видин.
Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Ателие на психолога Цвета Стоянова за психологична култура.
Устав и информация за дружеството. Разкопки в археологически обект "Карасура".