Книжици
Подбрани връзки към текстове от славянските и западноевропейските литератури, към лингвистични текстове и към старобългарската и възрожденската литература.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://knizhici.blogspot.com
   1. Посетено
   2. 687
   1. Ключови думи
   2. западноевропейска литература, славянски литератури, славистика, хуманитаристика, славистични линкове, славистични връзки, възрожденската литература, старобългарската литература
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Славистика
   1. Публикуван
   2. 03.04.2015 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
славистика, хуманитаристика

Библиотека с текстове на известни български и чужди слависти, библиографии, старобългарски книжовни паметници, редки ръкописни и печатни издания.
Информация за институцията. Изследователски проекти, публикации.
Изследователска библиотека и център за средновековни славистични проучвания. Най-голямата колекция от средновековни славянски ръкописи на микрофилми.
Анотирани ресурси, категоризирани по период, култура, тема, географски ареал.
Американски славист. Образователни курсове по руски. Препратки към славистични ресурси.
Център за славистични изследвания: славистични ресурси, литература, култура, история.
Информация за прием, образователни програми, курсове, езикови програми, актуални новини и събития.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
Портал за кирилометодиевистика. Ръкописи, изследвания, речник, библиографии, проекти.

Съвпадащи ключови думи
славистика, славянски литератури

Списание за славянски езици, литератури и култури. Издание на Филологически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".