Подбрани връзки към текстове от славянските и западноевропейските литератури, към лингвистични текстове и към старобългарската и възрожденската литература.
Творчеството на литературоведа, критика, мемоариста - част от книгите сканирани и представени в pdf.