Дискусионен форум на преподаватели и възпитаници от специалност "Психология" в СУ "Св. Климент Охридски".
Дискусионен форум на All.bg.
Дискусионен форум на All.bg.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Преподавател по лингвистика и славянски езици и литератури в университета на Южна Калифорния. Езиковедски статии и материали.
Статии и доклади на автора. Онлайн морфологичен анализ и проверка за синтактично съгласуване на две думи.
Сайт за история, политика и цивилизован патриотизъм. Форум.
Дискусионен форум на All.bg.