За старите габровски фамилии.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Психолог, невро-лингвистичен програмист.
Клиничен психолог и когнитивно-поведенчески психотерапевт.
Българско културно наследство: фолклор, история, археология, литература, култура.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Дискусионен форум на All.bg.
Дискусионен форум на All.bg.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.