Дискусионен форум на All.bg.
Автобиография. Публикации в областта на компютърната лингвистика.
Изследвания на автора в областта на лингвистиката, библиография, ресурси.
Сайт за история, политика и цивилизован патриотизъм. Форум.
Дискусионен форум на All.bg.
Лични архивни фондове на видни български учени. Библиография на философи и философски издания.
Комплекти шрифтове, вкл. кирилица и глаголица.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Да учим езика онлайн с помощта на носители на езика: имейл, текстов и гласов чат.