Българска асоциация за политически науки
Професионална организация на преподавателите и изследователите в сферата на политологията.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://bpsa-bg.org
   1. Посетено
   2. 555
   1. Ключови думи
   2. политология, политически науки, хуманитаристика
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Политология
   1. Категория 2
   2. Институции > Образование и наука
   1. Публикуван
   2. 16.08.2018 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
политология, хуманитаристика

Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.

Съвпадащи ключови думи
политически науки, хуманитаристика

Статии, научни разработки и изследвания в областта на хуманитарните науки.

Съвпадащи ключови думи
политически науки, политология

Месечно електронно списание. Издава Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.