NotaBene - електронно списание за философия и политически науки
Месечно електронно списание. Издава Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://notabene-bg.org
   1. Посетено
   2. 697
   1. Ключови думи
   2. политология, политически науки, философия, онлайн, електронно, списание, Лазар Копринаров, NotaBene, Nota Bene
   1. Категория 1
   2. Хуманитаристика > Философия
   1. Категория 2
   2. Медии и култура > Списания > Хуманитаристика
   1. Публикуван
   2. 25.04.2009 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
списание, философия

Тримесечно списание по философия на Стопанска академия "Д. Ценов" - Свищов.

Съвпадащи ключови думи
политология, философия

Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Литературен историк и теоретик. Новини, статии, рецензии, курсове, информация за издадени книги.

Съвпадащи ключови думи
политически науки, политология

Професионална организация на преподавателите и изследователите в сферата на политологията.

Съвпадащи ключови думи
електронно, списание

Електронно списание за образование на ДИУУ - София, (2005 - ...).