Архив с всички броеве на авторското списание „Нур“ на Ваклуш Толев. Публични лекции и слова в университети и културни центрове. Тълкувания в областта на религио­знанието, философията, историята, социологията и пp.
Електронно списание за литература, сценични изкуства, оперативна критика и публицистика.
Международно двуезично онлайн списание за визуални изкуства.
Списание за архитектура, строителство, интериор, екстериор, мебели и още нещо...
“Да Знаем Повече” е безплатно дигитално научнопопулярно списание, излизащо през месец. То представлява подбрана селекция с висока добавена стойност, презентирана в интерактивен PDF файл.
Белоградчишко списание за история, култура и народознание.
Сайт за поръчка на книги и списания в електронен формат.
Студентско списание за книги и книгоиздаване.
Списание за история. 4 броя годишно.
Информация за изданието и изисквания към ръкописите. Архив на статии в pdf.
Тримесечно списание по философия на Стопанска академия "Д. Ценов" - Свищов.
Списание за представяне на арт събития във Варна и страната.